header-veiligheidsladder-invistra

Opstellen RI&E: noodzakelijk voor een veilige werkplek

Voelt u zich weleens onzeker over de veiligheid van uw werknemers tijdens een werkdag? Veiligheid op de werkvloer – waaraan opstellen RI&E bijdraagt – is een aspect dat u liever niet aan toeval overlaat. Elk bedrijf draagt namelijk de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving voor zijn medewerkers.

Opstellen ri invistra

Neem contact op

Waarom opstellen RI&E van belang is

Het opstellen van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is niet alleen een wettelijke verplichting. Het vormt tevens de basis voor het welzijn van uw team en de sfeer op de werkvloer. Een gedegen RI&E biedt u inzicht in de potentiële risico's binnen uw organisatie. Het stelt u in staat om proactief maatregelen ter bescherming van uw werknemers te nemen. Dit draagt niet alleen bij aan een veiligere werkomgeving, maar ook aan een cultuur van zorg en verantwoordelijkheid binnen uw bedrijf.

Wet- en regelgeving en verantwoordelijkheden

Als ondernemer bent u zich natuurlijk bewust van het belang de huidige wet- en regelgeving na te leven. Maar als het om veiligheid gaat, is er meer dan alleen een checklist afvinken. Opstellen RI&E vormt dan ook de blauwdruk voor een veiligere werkplek. Het voorkomt niet alleen ongevallen, maar schept ook een cultuur van veiligheid en zorg binnen organisaties. Het is daarom uw wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat uw werknemers in een veilige omgeving werken. Deze omgeving hoort vrij van onnodige risico's en gevaren te zijn. Door het RI&E laat u zien dat u deze verantwoordelijkheid serieus neemt en dat de veiligheid van uw team prioriteit heeft.

Neem direct contact op en maak een afspraak voor uw RI&E

Het belang van RI&E voor veiligheid en werksfeer

Het opstellen van een RI&E is veel meer dan een formaliteit. Het is een investering in de gezondheid en het plezier van uw medewerkers. Een veilige werkomgeving verhoogt niet de productiviteit en verbetert de tevredenheid en het algemeen welzijn van uw werknemers.

Door risico's te identificeren en aan te pakken, creëert u een omgeving waarin uw medewerkers zich gewaardeerd en beschermd voelen. En dit heeft zijn weerslag op de motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Bovendien draagt een RI&E bij aan het creëren van een gezonde werk-privébalans, aangezien werknemers zich minder zorgen hoeven te maken over hun fysieke en mentale veiligheid op de werkvloer. Dit verbetert de werkprestaties.

“Voor het samenstellen van een RI&E gebruiken we acht stappen. Het begint met een intake en locatiebezoek. Daarna volgen o.a. een Plan van Aanpak, de toetsing en de uitvoering.”

Stappenplan voor opstellen RI&E

Opstellen RI&E is een intensief proces dat in eerste instantie vaak afschrikt. Met een heldere aanpak is het echter voor elk bedrijf haalbaar, ongeacht de grootte of sector van uw bedrijf. Door het stappenplan te volgen en gebruik te maken van de juiste hulpmiddelen, stelt u een effectieve en doeltreffende RI&E op die echt een verschil maakt voor uw organisatie.

Voorbereiding: wat u moet weten voor u begint

Een goede voorbereiding is het halve werk. Voordat u begint met het opstellen van uw RI&E, is het cruciaal om een duidelijk beeld te hebben van wat er precies van u verwacht wordt en welke middelen u tot uw beschikking heeft. Bestudeer de wet- en regelgeving grondig, inventariseer uw huidige veiligheidsmaatregelen en zorg ervoor dat u de juiste expertise en hulpmiddelen beschikbaar heeft om het proces soepel te laten verlopen.

Het is ook raadzaam om een specifiek team samen te stellen dat verantwoordelijk is voor opstellen RI&E. Dit team bestaat uit medewerkers van verschillende afdelingen met uiteenlopende kennis. Op deze manier krijgt u een goed en compleet beeld van de risico's binnen uw organisatie.

Een door ons uitgevoerd RI&E

Het proces: stap voor stap naar een volledige RI&E

Het daadwerkelijk opstellen van een RI&E omvat verschillende stappen, variërend van het identificeren van risico's tot het evalueren en prioriteren ervan. Dit deel van het proces vereist niet alleen aandacht en nauwkeurigheid, maar ook een diepgaand begrip van uw bedrijf en de specifieke uitdagingen die u het hoofd moet bieden.Van het uitvoeren van een grondige risico-inventarisatie tot het opstellen van een concreet plan van aanpak; elke stap is even belangrijk om tot een nuttig RI&E te komen. Neem de tijd om elk aspect van uw bedrijfsvoering onder de loep te nemen, van fysieke risico's op de werkvloer tot psychosociale risico's zoals stress en werkdruk. Betrek ook medewerkers in dit proces, aangezien zij vaak het beste zicht hebben op de dagelijkse risico's waarmee zij worden geconfronteerd.

De rol van Invistra bij het opstellen RI&E

Invistra weet uit ervaring dat geen enkel bedrijf hetzelfde is. Elke organisatie heeft unieke behoeften, uitdagingen en doelstellingen. De locatie, het aantal medewerkers, de bedrijfssector; het zijn allemaal karakteristieken die een rol spelen. Daarom is een door ons opgesteld en uitgevoerd RI&E altijd maatwerk. Samenwerking en openheid is hiervoor essentieel, want alleen dan kunnen we een RI&E opstellen die naadloos bij uw organisatie en haar veiligheidsdoelstellingen aansluit.

Hoe wij te werk gaan: onze aanpak

Onze veiligheidsexperts gaan uit van jarenlange kennis en ervaring. Zo weet u zeker dat u aan de wettelijke vereisten voldoet en stellen we een RI&E die echt voor uw bedrijf een verschil maakt. Wij hanteren een gestructureerde en plantmatige aanpak, waarbij we met uw team samenwerken om alle relevante aspecten van de bedrijfsvoering in kaart te brengen.

Door gebruik te maken van doordachte risicoanalyse-methoden identificeren wij potentiële risico's die anderen vaak over het hoofd zien. Bovendien blijven we up-to-date van de laatste ontwikkelingen en best practices op het gebied van arbeidsveiligheid. Zo bieden we u altijd de meest effectieve en innovatieve oplossingen.

Opstellen ri overleg invistra

Ons team staat u met raad en daad bij

Van opstellen RI&E naar actie: een duidelijk plan van aanpak

Het opstellen van een RI&E is echter pas het begin. Het vertalen van onze bevindingen naar concrete acties is waar de echte uitdaging ligt. Een goed opgestelde RI&E biedt een duidelijk inzicht in de risico's die uw organisatie loopt, maar daar blijft het niet bij. Deze informatie zetten we om in een doeltreffend plan van aanpak. Alleen dan kunt u daadwerkelijk de veiligheid en het welzijn van uw medewerkers verbeteren.

Prioriteiten stellen: hoe kiest u welke risico's eerst aangepakt worden

Heeft u een volledig overzicht van de geïdentificeerde risico's? Dan is de vervolgstap een duidelijk plan van aanpak waarin de risico's worden geprioriteerd. Dit gebeurt op basis van: de kans, het effect en de haalbaarheid van mogelijke oplossingen. Door eerst te focussen op de meest urgente en de makkelijkst haalbare risico's, verhoogt u het veiligheidsniveau van uw medewerkers op efficiënte en effectieve wijze. Het is belangrijk om hierbij realistisch te blijven. Houd rekening met de beschikbare middelen en de mogelijke gevolgen van de acties die u onderneemt.

Samen sterk: betrek het hele team bij opstellen RI&E

Veiligheid is en blijft een gedeelde verantwoordelijkheid. Het succes na opstellen RI&E hangt af van het daaruit voortvloeiende plan van aanpak en de betrokkenheid en medewerking van het hele team. Wij adviseren vanaf het begin open met uw medewerkers te communiceren, hen te betrekken bij de risico-inventarisatie en hen te informeren over de geplande maatregelen. Zo creëert u gedeeld eigenaarschap en dit bevordert de veiligheidscultuur binnen uw organisatie.

Moedig uw medewerkers aan om feedback te geven en suggesties voor verbeteringen te doen. Alleen door samen te werken en elkaars expertise optimaal te benutten, zetten we stappen naar een veiliger en gezonder werkklimaat voor iedereen.

Wilt u de veiligheid van medewerkers en het welzijn op de werkplek naar een hoger niveau te tillen? Heeft u hulp nodig bij opstellen RI&E? Neem dan vandaag nog contact op met Invistra. Onze experts staan te popelen om u te begeleiden bij uw risico-inventarisatie en -evaluatie. Zo voldoet u niet alleen aan alle wettelijke eisen, maar draagt u ook bij aan een veiligere en gelukkigere werkomgeving voor iedereen binnen uw bedrijf!

over-invistra-kop-koffie-drinken-invistra

Een veilige werkplek voor uw medewerkers, klanten en uzelf creëren? Invistra helpt u graag.

Daniel Verweij

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten