wat is ri banner

Wat is RI&E en waarom is een RI&E verplicht?

Een RI&E is verplicht voor iedere ondernemer met medewerkers in dienst. Dit geldt voor alle sectoren. Maar wat is RI&E? RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Veel ondernemers weten niet dat RI&E verplicht is, terwijl dit al 25 jaar zo is.

Een gezonde en veilige werkomgeving zorgt voor minder uitval van personeel, hogere productiviteit en tevreden collega’s. We leggen u eerst meer uit over ‘wat is RI&E?’

wat is ri

Wat is RI&E?

RI&E, ook wel Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, is een leidraad die u helpt te werken aan veiligere arbeidsomstandigheden. Hierin worden alle risico’s vermeld die u heeft op een werkvloer. Als u aan werknemers vraagt: “Wat is RI&E?”, krijgt u waarschijnlijk niet veel juiste antwoorden. Terwijl een RI&E juist voor werknemers heel belangrijk is. Dit zorgt er namelijk voor dat werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen. U bent als werkgever verplicht te (laten) uitzoeken welke risico’s er zijn op de werkvloer. In het kort bestaat de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie uit:

  • Een analyse van de arbeidsomstandigheden op vastgestelde onderdelen en de daarbij behorende mogelijke risico’s voor uw werknemers. De kans, het effect en de blootstelling van elk risico wordt geclassificeerd.
  • Hierop volgt het Plan van Aanpak. Daarin staat welke risico’s u aan moet pakken, de prioriteit ervan, de verantwoordelijk gestelde persoon, de wijze waarop en wanneer het risico aangepakt moet worden.
  • U krijgt een advies welke opleiding daarbij past. Denk dan aan een bhv-cursus of een VCA-cursus.

Wat is RI&E: verplicht

Waarom is een RI&E verplicht voor ondernemers met werknemers? Misschien denkt u dat u alle risico’s wel kent van de werkzaamheden. Toch is de kans groot dat u zaken over het hoofd ziet. Daarnaast komen er ongemerkt nieuwe risico’s bij door veranderen in uw bedrijf en in de maatschappij. Doordat een RI&E verplicht is, wordt u gestimuleerd de risico’s nog een keer te (laten) bekijken.

Start vandaag nog met uw RI&E, omdat…
…er in ieder bedrijf risico’s zijn, zowel fysiek als mentaal, zowel zichtbaar als onzichtbaar;
…u goede medewerkers niet kunt missen;
…uitval van personeel gemiddeld 260 euro per dag is;
…u meer wilt weten over ‘wat is RI&E’;
…simpelweg RI&E verplicht is voor alle ondernemers met medewerkers;
…gezond werken en veilig werken hoort bij goed werkgeverschap.

De geldigheid van de RI&E is niet vastgelegd in de Arbowet, maar het is wel belangrijk dat de RI&E verplicht actueel is. Dan bent u structureel op de hoogte van risico’s die gelden voor uw organisatie en de maatregelen die daar bij horen. Bij ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek (artikel 5 lid 4 Arbowet) bekijkt u opnieuw de risico's. Voorbeelden daarvan zijn inrichting van een nieuwe productielijn,  uitbreiding van het dienstenpakket of een ingrijpende verbouwing.

wat is ri overleg

Wat is RI&E: laten opstellen door Invistra

U heeft nu antwoord op de vraag ‘wat is RI&E’ en u weet nu waarom RI&E verplicht is. De volgende stap is het opstellen van uw RI&E. Dat kunt u natuurlijk zelf doen, maar het kost veel tijd. Bovendien zijn sommige werkwijzen voor u heel normaal, waardoor u risico’s over het hoofd ziet. Laat uw RI&E daarom uitvoeren door Invistra. U weet dan zeker dat alle risico’s in kaart worden gebracht, u krijgt van ons te horen welke maatregelen u moet nemen, wie deze oppakt en wat deze maatregelen kosten en opleveren.

Neem contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten