header-veiligheidsladder-invistra

VCA certificatie – Wat is het en waarom heb ik het als bedrijf nodig?

Met een geldige VCA certificatie staat u er als aannemersbedrijf goed voor. Draait dan alles alleen om het behalen van het certificaat zelf? Nee, want de achterliggende gedachte bij VCA is een veilige werkomgeving bieden voor alle aanwezigen op de werklocatie.

VCA staat namelijk voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het certificaat op zak hebben betekent voldoen aan de Wet- en Regelgeving zoals die in de Arbowet voor iedereen in de aannemingsbranche is vastgelegd.

Er zijn echter twee soorten VCA certificaten: die voor personen en die voor bedrijven. Het persoonlijk VCA-diploma is een individuele en persoonsgebonden certificering, terwijl elk aannemingsbedrijf dat 1 of meer medewerkers in dienst heeft VCA-bedrijfsgecertificeerd kan worden. Voor het persoonlijk VCA-diploma is er de optie VCA-basis of VCA-VOL en voor bedrijven is een certificering mogelijk voor VCA*, VCA**, VCU en VCA Petrochemie. Speciaal voor de uitzendbranche is er VIL-VCU. Voor VCA cursussen op uw locatie heeft Invistra de in-company training en voor studeren op afstand biedt Invistra een e-learning cursus. 

Vca certificatie wijzen Invistra

VCA certificatie – hoe het certificaat halen en welke voordelen zijn er?

Het VCA certificatie proces voor bedrijven bestaat uit meerdere onderdelen waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan risicobeheer, stappenplannen bij noodsituaties, meldingsprocessen en algemeen bewustzijn. In alle situaties spelen veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) een centrale rol.

Een keurmerk als het VCA certificaat behalen heeft echter niet alleen een positieve uitstraling – met als gevolg een gunstiger imago – naar de buitenwereld toe. De certificatie heeft namelijk ook voordelen voor medewerkers en leidinggevenden binnen het bedrijf. Door een raamwerk voor de uitvoering van regels te creëren kunnen instructies in bepaalde situaties direct opgevolgd worden.

Hierdoor kunnen calamiteiten zich voordoen zonder (grote) schade als gevolg te hebben. Een VCA-gecertificeerd bedrijf is een bedrijf dat nadenkt over werkzaamheden en mogelijke onvoorspelbare situaties. Ze probeert deze momenten beheersbaar te maken en de gevolgen te beperken.

Welke rol kan Invistra spelen bij de VCA certificatie?

U start als bedrijf met het werken met de VCA checklist. Deze checklist is de basis voor het in kaart brengen van de huidige stand van zaken en u kunt er daarna verbeterpunten mee aanbrengen. De VCA-checklist is een overzichtelijke en gecategoriseerde lijst die u punt voor punt afvinkt. Wat niet afgevinkt wordt is aanleiding voor verbetering.

Invistra is er om u van a tot z te begeleiden en ontzorgt uw medewerkers in het totale proces van de VCA certificatie. In totaal duurt dit proces een kwartaal. Gedurende dit kwartaal wordt er zowel digitaal als op papier gezorgd voor alle informatie omtrent VGW. Uw medewerkers leren de VCA-checklist te gebruiken en weten welke instructies in welke situaties gelden. Zij leren op welke manier calamiteiten gemeld moeten worden en wat er nodig is om aan veiligheidsnormen te voldoen.

Aan het eind van een periode van 3 maanden komt er een externe partij een audit uitvoeren om te kijken of alle elementen (mens, middelen en materialen) van voldoende niveau zijn om het VCA-certificaat uit te reiken. Invistra regelt deze externe partij. U heeft hier dus geen omkijken naar en uw leidinggevenden kunnen zich op de aansturing van het bedrijf richten in plaats van te moeten focussen op administratieve taken. (Aan het deel van VCA dat hun rol betreft ontkomen ze natuurlijk niet!)

Vca certificatie tablet Invistra

VCA certificatie gehaald, nu nog behouden!

De VCA certificatie behalen is natuurlijk alleen het eerste deel van het verhaal, want nu wilt u als bedrijf het certificaat ook graag behouden. De geldigheid van het certificaat is drie jaar. Dat betekent dat er elke drie jaar een volledige VCA audit plaatsvindt om het certificaat te kunnen verlengen. Elk jaar is er echter een initiële audit. Deze audit wijkt af van de volledige audit in de zin dat er alleen op geselecteerde onderdelen wordt gecontroleerd of uw bedrijf nog voldoet.

Invistra kan bij elke soort audit assisteren en het proces vergemakkelijken. Wij doen maandelijkse werkplekinspecties per project, tussentijdse audits en toolboxmeetings met medewerkers en leidinggevenden. Door trainers met ervaring en passie weten al uw medewerkers het beste uit zichzelf en hun werkomgeving te halen.

Heeft u interesse in het behalen van de VCA certificatie en wilt u ondersteuning bij een of meerdere onderdelen van het certificatieproces? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.

over-invistra-kop-koffie-drinken-invistra

Een veilige werkplek voor uw medewerkers, klanten en uzelf creëren? Invistra helpt u graag.

Daniel Verweij

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten