header-veiligheidsladder-invistra

De veiligheidsladder: fundament voor werkplekveiligheid

Vanaf 2022 is de Veiligheidsladder (SCL) verplicht voor aanbestedingen in de bouw en andere branches. Dit hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) met elkaar afgesproken.

Organisaties moeten minimaal trede twee behalen om mee te mogen doen aan aanbestedingen van grote bouwprojecten.

Samen zorgen voor bewust veilig werken!

veiligheidsladder-Invistra
Bhv cursus uitleg

Wat is de Veiligheidsladder (SCL)?

De Veiligheidsladder, ook wel de Safety Culture Ladder (SCL) genoemd, is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn (Safety Awareness) en handelen in bedrijven en organisaties te meten.

De ladder heeft 5 treden (pathologisch, reactief, berekenend, proactief en vooruitstrevend). Hoe beter uw bedrijf scoort, hoe hoger u op de ladder komt. Het doel van de ladder is het stimuleren en vergroten van het veiligheidsbewustzijn onder het personeel van een bedrijf en/of organisatie. Kortom: Samen zorgen voor bewust veilig werken.

Hoe scoort u op de Veiligheidsladder (SCL)? 

Als u wilt scoren op de Safety Culture Ladder heeft u een goede basis nodig. Is uw bedrijf al VCA-gecertificeerd? Dan is dat een groot voordeel; de kennis en ervaring is al in huis.

De kans dat u op trede 2 zit is groot. De Veiligheidsladder gaat echter verder dan het afvinken van lijstjes. Centraal staat dat uw medewerkers een veiligheidsbewuste mentaliteit hebben en dit uiten in woorden en daden.

Als dit nog niet of gedeeltelijk zo is, dan helpt Invistra u graag verder. Niet om de lijstjes, maar om de cultuur te veranderen. Dat vraagt inzicht in de organisatie en maatwerk in de aanpak. Een gedegen plan en deskundigheid is dus erg belangrijk. 

Wat levert de Veiligheidsladder u op?

  • Continu bevorderen van veiligheidsbewustzijn, dus minder ongevallen. 
  • Heldere kaders voor veilig(er) werken op alle niveaus.
  • Gunningsvoordeel bij aanbestedingen, dus meer werk.
  • Onderscheidend vermogen op de zakelijke markt.
vca-certificaat-behouden-invistra

Zo helpt Invistra u met het behalen van de treden

De audit voor de Veiligheidsladder is variabel qua dagen. De auditors lopen rond op uw bedrijf en stellen uw medewerkers doorlopend vragen. Dat maakt deze audit een stuk uitgebreider en intensiever dan bijvoorbeeld de VCA-audit van uw VCA-bedrijfscertificering. Invistra zorgt ervoor dat uw bedrijf zo goed mogelijk is voorbereid op deze audit. Hiervoor hebben we een overzichtelijk stappenplan ontwikkeld: 

Stap 1

Vrijblijvend en gratis inventarisatiegesprek over u, uw bedrijf en wat nodig is om de ladder te beklimmen.

Stap 2

Gratis nulmeting: wij nodigen u als directie en management per e-mail uit om de ‘Webtool Safety Culture Ladder’ in te vullen.

Stap 3

Gesprek over de uitslag van de Webtool SCL en synchronisatie met uw VCA-bedrijfscertificering.

Stap 4

Gesprek over de uitslag van de Webtool SCL en synchronisatie met uw VCA-bedrijfscertificering.

Stap 5

Een gezamenlijke meeting met het team om de nulmeting te finetunen en te ontdekken wat echt aandacht behoeft. 

Stap 6

Begeleiding op directie-, management- en medewerkersniveau.

Stap 7

Evaluatie van de voortgang (van sturen/coachen naar loslaten).

Stap 8

Opvragen van de offertes voor de audit SCL.

Stap 9

Begeleiding op de auditdag.

Stap 10

Borging van bereikte doelen en verdere wensen qua aanpak.

De veiligheidsladder is ontwikkeld als een instrument om veiligheidsbewustzijn en -gedrag binnen organisaties te bevorderen. Het biedt een overzichtelijke aanpak om veiligheidsprestaties te meten en te verbeteren. De ladder bestaat uit verschillende treden, waarbij elke trede een hoger niveau van veiligheidsbewustzijn en -praktijken binnen een organisatie vertegenwoordigt. Vanaf de basis, waarbij veiligheid erkend wordt als een waarde, maar nog niet volledig geïntegreerd is in dagelijkse routines, tot aan de top, waar veiligheid in alle lagen van de organisatie een vanzelfsprekend onderdeel van het handelen en denken is.

Het belang van de veiligheidsladder voor uw organisatie

Investeren in de ladder betekent een directe investering in de veiligheidscultuur van uw organisatie. Een bedrijf toont niet alleen aan externen zoals klanten en toezichthouders dat veiligheid serieus wordt genomen. Het verhoogt ook intern het bewustzijn en de betrokkenheid bij veilig werken. Dit leidt tot minder incidenten, een verhoogde productiviteit en uiteindelijk een sterkere concurrentiepositie. “Bewust gezond en veilig werken met Invistra’s ondersteuning bij het beklimmen van de ladder binnen uw bedrijf!”

Kernaspecten en impact

De veiligheidsladder moedigt organisaties aan om veiligheidsmanagement en -gedrag continu te verbeteren. De kernaspecten omvatten het meten van de veiligheidscultuur, het verhogen van het bewustzijn van veiligheidsrisico's, het verbeteren van de veiligheidscommunicatie binnen de organisatie en het stimuleren van proactief veiligheidsgedrag bij alle medewerkers. Het effectief toepassen van deze aspecten zorgt voor een duurzame verbetering van de veiligheidsprestaties. 

Verbeter veiligheidsprestaties met Invistra’s maatwerk diensten

Veiligheidsladder invistra

Strategieën om de veiligheidsladder te beklimmen

Een belangrijke eerste stap in het beklimmen van de ladder is het ontwikkelen van een helder veiligheidsbeleid. Dit vormt de basis voor alle veiligheidsgerelateerde activiteiten binnen de organisatie. Dit beleid moet niet alleen de commitment van het management aan veiligheid weerspiegelen. Het moet ook duidelijke richtlijnen voor medewerkers bieden over hoe veiligheid in hun dagelijkse werkzaamheden moet worden geïntegreerd.

Implementatie van VCA-certificering en de relatie met de ladder

De VCA-certificering (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) is een praktische tool die direct bijdraagt aan het klimmen op de veiligheidsladder. Door het behalen van een VCA-certificaat tonen organisaties aan dat ze voldoen aan bepaalde veiligheidseisen en dat veiligheid hoog in het vaandel staat. Het implementeren van VCA helpt bij het systematisch benaderen van veiligheid en kan een drijvende kracht zijn voor verdere verbeteringen in veiligheidsmanagement.

Praktijkvoorbeelden van veiligheidsverbeteringen op elke trede

Elke trede op de ladder brengt unieke verbeteringen en uitdagingen met zich mee. Van het initiëren van basisveiligheidtrainingen en bewustwording op de onderste treden tot het integreren van geavanceerde veiligheidsmanagementsystemen en het cultiveren van een proactieve veiligheidscultuur op de hogere treden. Praktijkvoorbeelden tonen aan dat stapsgewijze verbetering leidt tot significante vooruitgang in veiligheidsprestaties.

Invistra's rol in uw reis op de veiligheidsladder

Invistra biedt persoonlijk en praktisch veiligheidsadvies dat is toegesneden op de specifieke behoeften van uw organisatie. Of het nu gaat om het opstellen van een veiligheidsbeleid, het behalen van VCA-certificering, of het implementeren van de ladder; Invistra's experts staan klaar om u te ondersteunen bij elke stap.

Trainingen en cursussen

Met een breed scala aan veiligheidscursussen, waaronder VCA en BHV, helpt Invistra uw medewerkers de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om veiligheidsbewustzijn en -gedrag te verbeteren. Trainingen zijn essentieel om hogerop de ladder te komen. Elke trede hoger heeft een positief effect op de veiligheidscultuur binnen uw organisatie.

Boek nu een veiligheidscursus

Digitale hulpmiddelen en ondersteuning voor continue verbetering

Invistra biedt toegang tot digitale hulpmiddelen en platforms die organisaties in staat stellen hun veiligheidsbeheer te monitoren en te verbeteren. Deze tools faciliteren de implementatie van de veiligheidsladder door continu feedback en verbetermogelijkheden te bieden. Zo kan uw organisatie gestaag blijven groeien in veiligheidsprestaties.

Veelgestelde vragen over de veiligheidsladder

Hoe kan ik vaststellen op welke trede mijn organisatie zich bevindt?

Het vaststellen van de positie op de veiligheidsladder vereist een zelfevaluatie of audit waarbij gekeken wordt naar veiligheidscultuur, -beleid, en -praktijken binnen uw huidige organisatie. Veel bedrijven kiezen ervoor om een externe partij in te schakelen voor een objectieve beoordeling.

Is de veiligheidsladder alleen relevant voor bedrijven in de bouw en industrie?

Hoewel de ladder oorspronkelijk veel in de bouw en industrie werd toegepast, is het concept universeel en relevant voor elke sector waar veiligheid een belangrijke rol speelt, inclusief onderwijs, gezondheidszorg en dienstverlening.

Kan de ladder helpen bij het voldoen aan wettelijke veiligheidseisen?

Ja, het implementeren van de betreffende ladder kan organisaties helpen bij het voldoen aan wettelijke veiligheidseisen. Het bevordert een systematische aanpak van veiligheidsmanagement en het helpt bij het aantonen van een proactieve benadering van veiligheid en gezondheid op het werk.

Hoe betrek ik mijn werknemers bij het stijgen op de veiligheidsladder?

De betrokkenheid van werknemers is cruciaal voor succes. Dit kan door middel van trainingen, workshops en regelmatige communicatie over veiligheidsthema's. Daarnaast is het belangrijk dat werknemers zich veilig voelen om veiligheidszorgen te uiten en dat hier actief iets mee wordt gedaan.

Wat zijn de kosten verbonden aan het beklimmen van de veiligheidsladder?

De kosten variëren afhankelijk van de huidige positie op de ladder, de grootte van uw organisatie en de benodigde stappen om te hogerop te komen. Dit kan variëren van investeringen in training en certificering, tot de implementatie van nieuwe veiligheidsmanagementsystemen.

Hoe lang duurt het om een volgende trede te bereiken?

De tijd die nodig is om een trede hoger te komen hangt af van verschillende factoren zoals de huidige veiligheidscultuur, de inzet van management en medewerkers en de complexiteit van benodigde veranderingen. Dit is een continu proces dat niet overhaast moet worden.

Wordt de veiligheidsladder internationaal erkend?

Ja, de Safety Culture Ladder wordt internationaal erkend als een standaard voor het meten en verbeteren van veiligheidsbewustzijn en -cultuur binnen organisaties. Het wordt wereldwijd gebruikt in diverse sectoren.

Hoe verhoudt de ladder zich tot andere veiligheidsmanagementsystemen zoals ISO 45001?

De Safety Culture Ladder is complementair aan andere veiligheidsmanagementsystemen. ISO 45001 zich richt op het managementsysteem en -processen, terwijl de veiligheidsladder zich meer richt op gedrag, cultuur en bewustwording binnen de organisatie.

Meer informatie over veiligheidsadvies?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten