header-ri&e-invistra

RI&E laten uitvoeren door invistra

Veel van onze klanten weten dat de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het bijbehorende Plan van Aanpak wettelijk verplicht zijn. Dit kost tijd en geld.

Zij willen deze zaken op orde hebben. Dat zorgt namelijk voor een helder inzicht in welke risico’s er binnen het bedrijf zijn en hoe deze aangepakt kunnen worden.

Echter ontbreekt het hen aan tijd en expertise. Het uitbesteden hiervan, bij een gedreven en deskundige partij, is daarom een ideale oplossing. Deze kwaliteiten vinden zij bij Invistra.

ri&e-door-invistra

Wat is een RI&E?

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ook wel RI&E genoemd) is een leidraad die u helpt te werken aan veiligere arbeidsomstandigheden. Hierin worden alle risico’s vermeld die kunnen voorkomen op uw werkvloer.

Ook hoort hier een Plan van Aanpak bij, waarin wordt benoemd hoe u die risico’s inschat, kunt aanpakken en beheersen. Niet alle werknemers zijn zich bewust van deze risico’s. Vaak komt dit doordat ze al jaren werken op de automatische piloot en dat gaat goed.

Maar het kan zijn dat hun werkwijze onveilig is. Als werkgever bent u medeverantwoordelijk voor hun veiligheid en gezondheid op het werk. Daarom is een goede RI&E en Plan van Aanpak van groot belang.  

In het kort bestaat de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie uit:

  • Een analyse van de arbeidsomstandigheden op vastgestelde onderdelen en de daarbij behorende mogelijke risico’s die uw werknemers tijdens hun werkzaamheden lopen. Daarbij wordt de kans, het effect en de blootstelling van elk risico beoordeeld en geclassificeerd.
  • Hierop volgt het Plan van Aanpak, waarin staat welke risico’s u dient aan te pakken, de prioriteit hiervan, de verantwoordelijk gestelde persoon, de wijze waarop en wanneer.  
  • Ook wordt geadviseerd, met betrekking tot de vereiste voorlichting en deskundigheid, welke opleiding hierbij kan passen. Denk dan aan een bhv-cursus, maar ook aan een VCA-cursus.  

Met onze praktische aanpak en betrokkenheid realiseren wij een leesbare RI&E en Plan van Aanpak. 

Sfeerfoto
RI&E

Waarom uw RI&E laten uitvoeren door Invistra?

U kunt natuurlijk zelf uw RI&E opstellen, maar dat kost veel tijd. Bovendien zijn sommige werkwijzen voor u al zó normaal, dat u de risico’s over het hoofd ziet; de zogenaamde blinde vlek. 

Laat uw RI&E daarom uitvoeren door Invistra. U weet dan zeker dat alle risico’s in kaart worden gebracht, welke maatregelen u moet nemen, wie deze oppakt en wat deze maatregelen kosten en opleveren.

In 8 stappen een RI&E die voldoet aan alle eisen

Stap 1

We beginnen met een kosteloze intake, zodat we uw bedrijf goed leren kennen.

Stap 2

We maken een voorstel op maat; bij ons betaalt u voor een reële waarde. 

Stap 3

We nemen een korte online enquête onder het personeel af en vatten deze samen in een duidelijk overzicht. Dit is een nulmeting die u veel waardevolle inzichten geeft.

Stap 4

We bespreken de enquête met de verantwoordelijke en inventariseren de risico’s aan de hand van een locatiebezoek.

Stap 5

We maken de RI&E, gevolgd door een doeltreffend en leesbaar Plan van Aanpak.

Stap 6

We stellen een haalbaar actieplan op, inclusief advies, uitvoerdata en evaluatiemomenten. 

Stap 7

We verzorgen (indien nodig) de RI&E-toetsing. 

Stap 8

We begeleiden u verder bij de uitvoering van het Plan van Aanpak. 

Meer informatie over veiligheidsadvies?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten