Advisering

Kent u de IJsbergtheorie?

Die is eenvoudig. Alles boven de waterlijn ziet u,  niet datgene wat daar onder zit!

Hoe past dit nu in veilig werken?

Achter risico’s en ongevallen zit veelal een diepere oorzaak.  Datgene wat niet zichtbaar is. Schakel Invistra in en samen gaan we de diepte in. Wat is nu echt de oorzaak? Het resultaat analyseren we, maken een plan van aanpak en voorkomen, cq. beheersen uw bedrijfsrisico’s

Uw voordelen:

 • een diepgaande analyse
 • een grondige aanpak
 • een overzichtelijk plan van aanpak
 • minder uitval, minder kosten en minder (bergen) werk

Uw Risico, Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Wettelijk verplicht voor elke werkgever sinds januari 1994.  Dient elke dag actueel te zijn!

Het doel ervan:

‘ inventariseren van risico’s in arbeid, de hoogte ervan bepalen, plan van aanpak opstellen, toetsen (indien verplicht) en uitvoeren’ Het hogere doel: ‘arbeidsomstandigheden veiliger en beter te maken en uitval te voorkomen’.

Preventie hierin loont altijd, op korte en lange termijn!

Wat bieden wij u?

 • een overzichtelijk beeld van uw bedrijfsrisico’s
 • doeltreffende acties en/of passende maatregelen (door middel van de SMART-methodiek)
 • begeleiding en toezicht bij de uitvoering
 • borgen van een goede voortgang (meetmomenten)
 • duidelijke en onderbouwde rapportages van bevindingen

Ondersteuning bij uw veiligheidsplannen en TRA’s

Invistra biedt een kritische blik, een detaillistische insteek en een onderbouwd advies bij uw zorgvuldige opgestelde veiligheidsplan of Taak Risico Analyse.  Hiermee vermindert u de kans op ongeval en verzuim en dat bespaart.

Wij helpen u graag verder en gaan voor B.E.T.E.R.

Uw VCA*-bedrijfscertificering

Vaak verplicht vanuit de opdrachtgever. Zo niet, doet het! De kansen op (grote) opdrachten nemen toe!

Doel(en):

 • veiliger en efficiënter werken,
 • betere arbeidsomstandigheden,
 • positieve en preventieve zorg voor uw personeel enz.

Voordelen:

 • borging veiligheid, gezondheid en milieu,
 • u voldoet aan wettelijke eisen,
 • heldere afspraken binnen bedrijf enz.

Wat bieden wij?

 • ons motto: ‘wat moet, doe het goed’, ‘in de beperking toont zich de ware meester!’,
 • een eenvoudig en doeltreffend systeem, wat antwoord geeft op al de VCA*-mustvragen,
 • betrokken begeleiding naar de audit,
 • efficiënte samenwerking,
 • certificering van uw personeel,
 • jaarlijkse ondersteuning en onderhoud van uw VCA*-certificering.

Toezicht en controle

Uw bedrijf wil toezicht en controle op het veilig werken door uw werknemers. Kies dan voor een positieve, enthousiaste en coachende veiligheidskundige van Invistra.

Staan uw wensen er niet bij?

Pak de telefoon en bel ons.

Samen spreken deze door en zoeken we naar de oplossing!

Vriendelijke groet,

Eric IJzerman